ISO 22000

ISO 22000 is een internationale norm voor organisaties binnen de voedselindustrie, inclusief de daaraan verwante organisaties. De norm combineert algemeen erkende kernonderdelen teneinde voedselveiligheid te garanderen, waaronder:

  • beheersing van de voedselveiligheidsgevaren via programma’s met pre-vereisten en HACCP-plannen;
  • systeemmanagement;
  • voortdurende verbetering en actualisering van het managementsysteem voor voedselveiligheid

SoliPharma B.V. is gecertificeerd conform de ISO 22000 norm en waarborgt daarmee de kwaliteit van haar producten.

This post is available in de, en and nl.